Rozmowy z ojcem Pio w Nowej Hucie

Historia ojca Pio zaczyna się ponad sto lat temu, gdy urodził się w niewielkiej włoskiej miejscowości. Jako młody chłopak wstąpił do zakonu. Po kilku latach formacji otrzymał święcenia i rozpoczął życie zakonne oparte w dużej mierze o modlitwę. Ojciec Pio to postać na wskroś wyjątkowa. Został obdarzony stygmatami, w miejscach, gdzie Chrystus miał swoje rany.

Ojciec Pio rozmowy po śmierci

Choć wielu osobom wydaje się to nieprawdopodobne, to Ojciec Pio dzielił się swoją mądrością nie tylko za życia, ale również i po śmierci. Do dnia dzisiejszego żyją świadkowie tamtych wydarzeń. Jak można się dowiedzieć z przekazów, ojciec Pio ukazywał się w pewnym niewielkim mieszkaniu w Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa. Liczni wierni przychodzili aby z nim porozmawiać. Ojciec Pio rozmowy prowadził wchodząc w ciało pewnej kobiety. Spotkania te wywarły ogromny wpływ na życie duchowe wielu osób. Wiedza ojca Pio wykracza poza ziemskie rozumienie. To spotkanie dwóch światów, a przekazy są na tyle nieprawdopodobne, że ciekawią rzesze ludzi. Chętni mogą zapoznać się bliżej z tą tematyką dzięki wydanej książce.